Taalopleidingen op maat

Taalopleiding: Klachtenbehandeling

Deze taalopleiding stoomt u klaar om klachtenbehandeling in de taal naar uw keuze te doen. Deze elementen komen in deze taaltraining onder andere aan bod:

  • Inwinnen van juiste informatie betreffende de klacht d.m.v. vraagstelling;
  • Voorstellen van mogelijke oplossingen;
  • Hoe omgaan met een ongegronde klacht;
  • Telefonische en schriftelijke afhandeling van een klacht;
  • Juiste uitdrukkingen d.m.v. eufemistisch taalgebruik;
  • Praktisch rollenspel tussen klant & u als leverancier;
Categories