Oorspronkelijk gepubliceerd door Tobias Solis

ChatGPT, de populaire AI-chatbot, heeft een breed scala aan gebruiksmogelijkheden. Eén hiervan is het leren van nieuwe talen. Je kunt ChatGPT onder andere gebruiken om een taal beter onder de knie te krijgen.

Dit zijn de 9 populairste manieren om een nieuwe taal te leren met ChatGPT:

  1. Woordenschat vergroten
  2. Vertaling vragen
  3. Voorbeeldzin ontleden
  4. Grammaticaregels leren
  5. Persoonlijke oefeningen maken
  6. Als sparringspartner inzetten
  7. Naar veelvoorkomende zinnen vragen
  8. Uitspraak oefenen
  9. Leerplan opstellen

Voor de voorbeelden in dit artikel hebben we Engels als nieuwe taal gekozen, maar je kunt deze voorbeelden natuurlijk voor iedere taal gebruiken.