Leuven: 016 | 40 66 64 - Hasselt: 011 | 22 54 07 marc@elohim.be Login voor cursisten | Login voor klanten | Login voor docenten JOBS

Onze visie op taalopleidingen en taaltrainingen

Visie op taalopleidingen en taaltrainingen

Kwaliteitsprogressie

Audit Qfor 2016

Algemene indruk 92%
Prijs/kwaliteit 87%
Rapportering en tools 87%
Administratie 80%
Uitvoering 88%
Voortraject 86%
Natraject 84%
 • Percentage algemene indruk : 100%
  Percentage ondervraagde klanten waarvan de algemene indruk over de organisatie ‘tevreden’ of ‘heel tevreden’ is.
 • Percentage tevredenheid aspecten : 98%
  Som aantal scores ‘tevreden’ en ‘heel tevreden’ in verhouding tot het totaal aantal scores, telkens van de 9 deelaspecten.
 • Gemiddelde waarde geëvalueerde aspecten : 4,31/5
  Gemiddelde waarde van alle scores toegekend door de klanten aan de 9 deelaspecten behandeld tijdens het klantenonderzoek
 • Homogeniteitsindex algemene indruk : 100%
  Geeft de mate van homogeniteit of dispersie weer van de antwoorden over de algemene indruk, op een schaal van -100 tot 100.
 • Homogeniteitsindex tevredenheid aspecten : 96%
  Geeft de mate van homogeniteit of dispersie weer van de antwoorden over de tevredenheid van de 9 deelaspecten, op een schaal van -100 tot 100.
 • Gewogen gemiddeld tevredenheidsniveau : 4,43/5
  Gemiddelde waarde van ‘gemiddelde waarde van de algemene indruk’ en ‘gemiddelde waarde van alle scores betreffende de 9 deelaspecten’.

De visie van Elohim door Marc Smekens

Zaakvoerder