Taalopleidingen op maat

Taalopleiding: telefoneren

Deze taalopleiding stoomt u klaar om te telefoneren in de taal naar uw keuze. Deze elementen komen onder andere aan bod:

  • de telefoon beantwoorden en andere telefoonsituaties;
  • zichzelf en de firma voorstellen;
  • afspraken vastleggen, uitstellen, annuleren of verplaatsen;
  • inlichtingen inwinnen en verstrekken;
  • klachten afhandelen en behandelen;

Een basiskennis van de doeltaal is vereist voor deze business module.

Categories