Taalopleidingen op maat

Schriftelijke Communicatie

Deze taalopleiding stoomt u klaar om schriftelijke communicatie in de taal naar uw keuze te voeren. Deze elementen komen in deze taaltraining onder andere aan bod:

  • Check up en update van bestaande brieven van uw organisatie;
  • Schrijven van verschillende typebrieven en evaluatie ervan;
  • Herhaling van de voornaamste grammaticale regels;
  • De meest gebruikte geijkte uitdrukkingen;
  • Studie van de verschillende soorten briefwisseling
    (commercieel, klachtenbehandeling, personeel, aankoop etc…);

Een basiskennis van de doeltaal is vereist voor deze businessmodule.

Categories