Taalopleidingen op maat

Nederlands op de werkvloer

Nederlands op de werkvloer is een op maat gesneden taaltraining die vooral gericht is naar de arbeiders en bedienden binnen je organisatie, meestal van allochtone afkomst en met een lage kennis van het Nederlands. De hoofddoelstelling van deze taaltraining is deze medewerk(st)ers een zodanige basis te geven zodat ze volwaardig kunnen meedenken en meepraten over hun werk.

Volgende elementen komen o.a. aan bod:

 • Kennismaken
 • Geven & krijgen van informatie
 • Instructie & opdrachten
 • Advies & hulp vragen
 • Waarschuwen
 • Verzoeken
 • Overleggen
 • Weigeren
 • Toestemming vragen
 • Mening geven
 • gevoelens uiten
 • Kritiek ontvangen en uiten
 • …………

Woordenschat

 • werkopdrachten
 • Onderhoud & instellen van de machine
 • Controle
 • Kwaliteit/veiligheid
 • aan en afvoer materiaal
 • personeelszaken
 • opleiding
 • ……
Categories