Taaltesten

Wanneer?

– Bij de aanwerving of recrutering binnen uw bedrijf, is de kennis van andere talen een belangrijk element bij de uiteindelijke aanwerving of selectieprocedure.

– Inschatten van het taalniveau van bestaande medewerkers in het kader van een taaltraining.

Hoe?

– Afnemen van zowel online als mondelinge taaltesten.

– Zowel bij u op het bedrijf, bij ons in het filiaal, telefonisch of via internet.

– Uitgebreid verslag van de taaltest met een waardeoordeel.

Niveauindeling

Volgens het Europees model.

Meer

Kent u de leerstijl van uw medewerk(st)ers?

Een taalopleiding op maat van de leerstijl van de cursisten

Naast het afnemen van de taaltesten en het analyseren van de specifieke taalbehoefen, is het eveneens belangrijk om de leerstijl en het leerproces in kaart te brengen.

Bijvoorbeeld

Doener: 26% (houdt van experimenteren en lost problemen op door iets uit te proberen. Hij past zich goed aan aan nieuwe situaties. Soms kan een doener drammerig overkomen in zijn dadendrang)
Denker: 20% (is goed in logisch denken en redeneren. Hij probeert algemene regels te ontdekken en leert het liefst uit boeken. Het is belangrijker dat ideeën logisch zijn, dan dat ze praktisch uitvoerbaar zijn.)
Bezinner: 30% (kijkt hoe anderen een probleem aanpakken en denkt eerst na voordat hij iets doet. Hij ziet veel oplossingen, omdat hij een probleem vanuit veel standpunten kan bekijken. Daardoor neemt hij beslissingen soms traag.)
Beslisser: 24% (plant een taak en voert die uit. Hij is niet zo geïnteresseerd in theorieën. Hij doet het goed in conventionele intelligentietesten. Houdt zich liever bezig met technische problemen dan met mensen.)

Dankzij deze extra informatie kunnen we onze didactisch/pedagogische aanpak dermate bijsturen zodat een maximum rendement in uw taaltraining gewaarborgd blijft .

Kolb leerstijlen